ورود به سايت نقشه سایت
خانه
شروع
شرکت سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان:
شرکت سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان:

در حدود سال 1379 شركت مخابراتي و قدرت خراسان  در كنار مجموعه سيم و كابل مشهد تاسيس گرديد .اين تولد جديد و به روز رساني الزامات استاندارد ISO 9000 باعث ايجاد انگيزه براي ورود به بازارهاي جديد و از آن جمله سيم و كابل خودرويي گرديد به طوري كه اين سازمان به عنوان اولين توليد كننداي مطرح شد كه موفق گردید سيم وكابل خودرويي را با وجود سخت گيرانه ترين استاندارهاي محصول و سيستمهاي مديريت كيفيت مبتني بر ISO TS و ساپكو79 با بهترين كيفيت ،توليد نمايد. در اين زمان با توجه به اينكه سعي بر اين نبوده كه هر يك از شرکتهاي  گروه فقط محصولات خاصي را توليد كنند تلاش گرديد که شرکتهاي گروه توانايي توليد همه نوع محصولات را داشته باشندو شركت مخابراتي و قدرت خراسان نيز با اخذ مجوز استاندارد سري 607 گام به عرصه توليدات ساختماني گذاشت.
بعد از آن براي ورود قدرتمندتر در عرصه مناقصات دو شركت اقدام به اخذ مجوز استاندارد 3569 براي توليد كابلهاي فشارضعيف 1 كيلو ولت نمودند به طوري كه خيلي سريع با اخذ اين مجوز دو شركت وارد توليد كابلهاي 1 كيلو ولت در سطحي وسيع براي شرکتهاي توزيع برق اكثر استانهاي كشور شدند.
وجود اقداماتي مانند تاسيس آزمايشگاه اكروديته و واحد R&D  در ايجاد انگيزه براي ورود به محصولات جديد و به خصوص آلومينيوم و كابلهاي خودنگهدار نقش بسزايي  داشت.
 

در حدود سال 1379 شركت مخابراتي و قدرت خراسان  در كنار مجموعه سيم و كابل مشهد تاسيس گرديد .اين تولد جديد و به روز رساني الزامات استاندارد ISO 9000 باعث ايجاد انگيزه براي ورود به بازارهاي جديد و از آن جمله سيم و كابل خودرويي گرديد به طوري كه اين سازمان به عنوان اولين توليد كننداي مطرح شد كه موفق گردید سيم وكابل خودرويي را با وجود سخت گيرانه ترين استاندارهاي محصول و سيستمهاي مديريت كيفيت مبتني بر ISO TS و ساپكو79 با بهترين كيفيت ،توليد نمايد. در اين زمان با توجه به اينكه سعي بر اين نبوده كه هر يك از شرکتهاي  گروه فقط محصولات خاصي را توليد كنند تلاش گرديد که شرکتهاي گروه توانايي توليد همه نوع محصولات را داشته باشندو شركت مخابراتي و قدرت خراسان نيز با اخذ مجوز استاندارد سري 607 گام به عرصه توليدات ساختماني گذاشت.
بعد از آن براي ورود قدرتمندتر در عرصه مناقصات دو شركت اقدام به اخذ مجوز استاندارد 3569 براي توليد كابلهاي فشارضعيف 1 كيلو ولت نمودند به طوري كه خيلي سريع با اخذ اين مجوز دو شركت وارد توليد كابلهاي 1 كيلو ولت در سطحي وسيع براي شرکتهاي توزيع برق اكثر استانهاي كشور شدند.
وجود اقداماتي مانند تاسيس آزمايشگاه اكروديته و واحد R&D  در ايجاد انگيزه براي ورود به محصولات جديد و به خصوص آلومينيوم و كابلهاي خودنگهدار نقش بسزايي  داشت.
 

نمايشگاه ها
افتخارات
کلیه حقوق این پورتال متعلق به گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد می باشد. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر