ورود به سايت نقشه سایت
خانه
شروع
 

برخي پروژه های اجرا شده در خطوط توزيع شامل کابلهای آلومينيومی خودنگهدار و کابلهای مسی فشارضعيف و همچنين برخی خطوط انتقال در شبکه هوايي از 20 کيلو ولت تا 400 کيلو ولت توسط گروه کارخانجات سيم و کابل مشهد به شرح ذيل مي باشد

برخي پروژه های اجرا شده در خطوط توزيع شامل کابلهای آلومينيومی خودنگهدار و کابلهای مسی فشارضعيف و همچنين برخی خطوط انتقال در شبکه هوايي از 20 کيلو ولت تا 400 کيلو ولت توسط گروه کارخانجات سيم و کابل مشهد به شرح ذيل مي باشد

 

قراردادهای انجام شده

 

 

نام شرکت

کابل مورد قرارداد

نام شرکت

کابل مورد قرارداد

شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ - معاونت اجرایی جنوب شرق تهران

کابل خودنگهدار 70+16+95*3

شرکت توزيع برق استان آذربايجان غربی

کابل خودنگهدار 25+16+35+50*3

کابل خودنگهدار 16+16+50+70*3

کابل خودنگهدار 25+16+50+70*3

شرکت توزيع برق خراسان رضوی

سيم آلومينيوم مغز فولاد  70و120

شرکت توزيع برق استان سمنان

کابل مفتولی 240*1

کابل خودنگهدار  2*25+16+16

کابل مفتولی 120+240*3

کابل خودنگهدار 25+25+35+50*3

کابل مفتولی 50+95*3

کابل خودنگهدار  4*70+35+25

کابل مفتولی 10*4

کابل خودنگهدار 25+25+50*4

کابل مفتولی 50*1

شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

کابل کنستانتريک 6+6*1

برق منطقه ای سيستان و بلوچستان

کابل خودنگهدار 25+35+70*4

کابلهای مفتول مسی 1kv

کابل خودنگهدار 16+25+35*4

کابل خودنگهدار 25+35+70*4

کابل خودنگهدار 25+35+50*4

کابل خودنگهدار 16+16*1

کابل خودنگهدار 25+70+25+95*3

شرکت توزيع نيروی برق اهواز

کابل خودنگهدار 25+25+70*4

شرکت مخابرات خراسان رضوی

کابلهای زوجی مخابراتی 0.60

کابل آلومينيوم 70+120*3

کابل شبکه CAT E5E (SFTP)

شرکت توزيع برق تبريز

کابل مفتولی 120+240*3

شرکت توزيع برق استان اردبيل

کابل خودنگهدار 25+16+35+50*3

کابل مفتولی 50+95*3

کابل خودنگهدار 25+16+50+70*3

شرکت توزيع برق استان قم

کابل خودنگهدار 25+25+16+35*3

شرکت توزيع برق استان اصفهان

کابل آلومينيوم 70*1

کابل خودنگهدار  3*50+16+35+25

کابل خودنگهدار 16+16+50+70*3

کابل خودنگهدار 25+50+16+70*3

کابل خودنگهدار 16+16+25+35*3

کابل خودنگهدار 95+25+70+25*3

کابل خودنگهدار 16+16+35+50*3

شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی

کابل مفتولی 120+240*3

شرکت توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان

کابل کنستانتريک 6+6*1

کابل مفتولی 50+95*3

شرکت توزيع نيروی برق استان يزد

کابل خودنگهدار 16+16+70*4

کابل خودنگهدار  3*70+25+35

شرکت توزيع برق استان زنجان

کابل مفتولی 50+95*3 زره دار

 

 

 

نام شرکت

کابل مورد قرارداد

نام شرکت

کابل مورد قرارداد

شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ - معاونت اجرایی جنوب شرق تهران

کابل خودنگهدار 70+16+95*3

شرکت توزيع برق استان آذربايجان غربی

کابل خودنگهدار 25+16+35+50*3

کابل خودنگهدار 16+16+50+70*3

کابل خودنگهدار 25+16+50+70*3

شرکت توزيع برق خراسان رضوی

سيم آلومينيوم مغز فولاد  70و120

شرکت توزيع برق استان سمنان

کابل مفتولی 240*1

کابل خودنگهدار  2*25+16+16

کابل مفتولی 120+240*3

کابل خودنگهدار 25+25+35+50*3

کابل مفتولی 50+95*3

کابل خودنگهدار  4*70+35+25

کابل مفتولی 10*4

کابل خودنگهدار 25+25+50*4

کابل مفتولی 50*1

شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

کابل کنستانتريک 6+6*1

برق منطقه ای سيستان و بلوچستان

کابل خودنگهدار 25+35+70*4

کابلهای مفتول مسی 1kv

کابل خودنگهدار 16+25+35*4

کابل خودنگهدار 25+35+70*4

کابل خودنگهدار 25+35+50*4

کابل خودنگهدار 16+16*1

کابل خودنگهدار 25+70+25+95*3

شرکت توزيع نيروی برق اهواز

کابل خودنگهدار 25+25+70*4

شرکت مخابرات خراسان رضوی

کابلهای زوجی مخابراتی 0.60

کابل آلومينيوم 70+120*3

کابل شبکه CAT E5E (SFTP)

شرکت توزيع برق تبريز

کابل مفتولی 120+240*3

شرکت توزيع برق استان اردبيل

کابل خودنگهدار 25+16+35+50*3

کابل مفتولی 50+95*3

کابل خودنگهدار 25+16+50+70*3

شرکت توزيع برق استان قم

کابل خودنگهدار 25+25+16+35*3

شرکت توزيع برق استان اصفهان

کابل آلومينيوم 70*1

کابل خودنگهدار  3*50+16+35+25

کابل خودنگهدار 16+16+50+70*3

کابل خودنگهدار 25+50+16+70*3

کابل خودنگهدار 16+16+25+35*3

کابل خودنگهدار 95+25+70+25*3

کابل خودنگهدار 16+16+35+50*3

شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی

کابل مفتولی 120+240*3

شرکت توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان

کابل کنستانتريک 6+6*1

کابل مفتولی 50+95*3

شرکت توزيع نيروی برق استان يزد

کابل خودنگهدار 16+16+70*4

کابل خودنگهدار  3*70+25+35

شرکت توزيع برق استان زنجان

کابل مفتولی 50+95*3 زره دار

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد می باشد. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر