ورود به سايت نقشه سایت
خانه
شروع
هادی هوایی
   
BS 215, IEC 60228 استاندارد:      BS 215, IEC 60228  :Standard
ولتاژ اسمی:  20KV  Rated Voltage :20KV
ساختمان : :Construction
هادی آلومنيوم                 conductor  Aluminum
موارد مصرف : 
:Application
خطوط هوایی برای انتقال و توزيع فشار ضعيف و Airlines for low voltage and medium voltage transmission and
فشار متوسط , سيم ارت distribution ,Ground wire
   
   
   

Current capacity

Nominal breaking load

Max.

conductor resistance at 20ºc

Weight

Overall dia.

 

Construction

 

nominal cross section

Code name

ALL

ALL

ALL

A

N

Ω/km

 

mm

mm

mm²

 

112-181

8300

0.5419

145

9.30

7x3.10

52.8

Ant 52.8

124-199

9900

0.4505

175

10.20

7x3.40

63.6

Fly 63.6

158-271

16000

0.2702

291

13.20

7x4.39

106

Wasp 106

   

 

   
BS 215, IEC 60228 استاندارد:      BS 215, IEC 60228  :Standard
ولتاژ اسمی:  20KV  Rated Voltage :20KV
ساختمان : :Construction
هادی آلومنيوم                 conductor  Aluminum
موارد مصرف : 
:Application
خطوط هوایی برای انتقال و توزيع فشار ضعيف و Airlines for low voltage and medium voltage transmission and
فشار متوسط , سيم ارت distribution ,Ground wire
   
   
   

Current capacity

Nominal breaking load

Max.

conductor resistance at 20ºc

Weight

Overall dia.

 

Construction

 

nominal cross section

Code name

ALL

ALL

ALL

A

N

Ω/km

 

mm

mm

mm²

 

112-181

8300

0.5419

145

9.30

7x3.10

52.8

Ant 52.8

124-199

9900

0.4505

175

10.20

7x3.40

63.6

Fly 63.6

158-271

16000

0.2702

291

13.20

7x4.39

106

Wasp 106

   

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد می باشد. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر